Symboly na tapetách

Užitečné symboly na tapetách

Na tapetách najdete různé symboly, které charakterizují nejdůležitější vlastnosti tapet. Tyto značky můžou být velmi užitečné před, při i po samotném tapetování. Symboly na tapetách nás informují o tom, jak správně tapetu nalepit, jak ji udržovat nebo jak jí v případě potřeby odstranit ze stěny...
Ne každý se ale v těchto značkách vyzná. Pojďme se společně podívat, co tyto záhadné symboly vlastně znamenají.

Omyvatelnost

Tapeta je odolná proti vodě pouze při jejím zpracování - čerstvé skvrny od lepidla se mohou jemně setřít vlhkou houbou

Omyvatelná - lehké znečištění se může odstranit vlhkou houbou

Vysoce omyvatelná – většina znečištění (kromě olejů, tuků atd.) lze odstranit slabým mýdlovým roztokem

Odolná proti drhnutí - znečištění lze odstranit slabým mýdlovým roztokem a měkkým kartáčkem

Vysoce odolná proti drhnutí - nečistoty lze odstranit mechanicky čistícím prostředkem

Pokud předpokládáme, že bude docházet k častému zašpinění tapety, je třeba koupit takový typ tapety (např. vinylovou nebo vliesovou tapetu), který se dá bez problému vyčistit.

Stálost na světle

Dostatečná stálobarevnost na světle

Uspokojivá stálobarevnost na světle

Dobrá stálobarevnost na světle

Velmi dobrá stálobarevnost na světle

Výborná stálobarevnost na světle

Pokud budou tapety vystaveny trvalému záření (včetně denního světla), měli bychom zvolit tapety s výbornou stálobarevností.

Sesazování vzoru

Bez sesazení vzoru - při lepení není třeba brát zřetel na vzor

Přímé sesazení vzoru s údajem o raportu v cm (např. 40/0); stejné vzory se lepí vedle sebe ve stejné výšce

Přesazení vzoru s údajem o raportu a přesazení; vzor na dalším pruhu se vždy posune o velikost přesazení

Převrácené lepení - každý druhý pruh se lepí vzhůru nohama

Vodorovné nasazení znamená, že se pruh nelepí svisle, ale vodorovně

Při lepení tapetových pásů si musíme dát pozor na to, aby jednotlivé tapetové pásy, které se lepí vedle sebe, vytvořili jednotné vzory (obrazce). U jednoduchých a pilinových tapet většinou není třeba věnovat vzoru větší pozornost. Naopak, vzorované tapety musíme nastavit tak, aby se motivy, které patří těsně k sobě lícovaly.

Zpracování

Lepidlo se nanáší na přímo na tepetu (např. pomocí tapetářského stroje)

Lepidlo se nanáší na podkladovou plochu

Předklížená tapeta; zadní strana tapety je předem opatřena vrstvou lepidla, které se aktivuje krátkým namočením ve vodě

Nanášení lepidla ovlivňuje fakt, zda si tapeta zachovává své rozměry nebo nikoli. Tapety vyrobené z papíru nebo s nosnou vrstvu z papíru vlivem vlhkosti nabobtnají, proto se lepidlo nanáší na zadní stranu tapety. Tapeta se po nanesení lepidla složí a nechá se nasáknout lepidlem. U tapet, které si zachovávají své rozměry se lepidlo nanáší přímo na podkladovou plochu (stěnu). Na trhu jsou také k dispozici tapety, které mají zadní stranu již potaženou lepidlem. V tomto případě stačí před tapetováním navlhčit stěnu vodou.

Postup při odstraňování

Beze zbytku odstranitelná tapeta - tapeta se při renovaci může stáhnout ze stěny za sucha

Odstranitelná vrchní vrstva – štěpitelná - vrchní vrstvu tapety lze za sucha stáhnout, ale spodní vrstva zůstává na stěně jako makulatura

Tapeta odstranitelná za mokra - tapeta se důkladně namočí vodou a beze zbytku odstraní

I když na to při koupi tapety často nemyslíme, může nastat okamžik, kdy budeme potřebovat tapetu odstranit (např. kvůli opotřebovanosti tapety, při renovaci). Kvalitní vliesové tapety je možné stáhnout z povrchu zcela, beze zbytku. U některých typů tapet, jako např. u vinylovových tapet, které jsou na papírovém podkladě, se odstraňuje pouze horní vrstva, která je z umělé hmoty. Zadní strana z papíru zůstane na stěně a později může sloužit jako základová tapeta (makulatura). Pokud chceme využít vrstvu z papíru jako makulaturu, musíme nejprve ověřit její spolehlivost pomocí zkoušky tvorby bublin navlhčením. Pokud se po navlhčení papírové vrstvy vytvoří bubliny, není tapeta spolehlivá.

Skladba a vzor tapety

U lisovaných nebo strukturovaných tapet se vzorkování vytváří pomocí lisovacích válečků. Proto na přední straně (takto vyráběných) tapet vzory vystupují, zatímco na zadní straně jsou vidět prohlubně. Proto se u některých strukturovaných tapet přilepí na zadní stranu ještě třetí vrstva papíru. Zadní strana se tak stane hladkou, čímž se výrazně sníží spotřeba lepidla a tapeta lépe přilne na zeď.
Při odstraňování tapet s touto třetí vrstvou, se třetí vrstva neodstraňuje - zůstává neporušená na stěně, aby plnila funkci makulatury. Při odtrhávání zbylých 2 vrstev se třetí (papírová) vrstva většinou poruší, proto se musí dodatečně opravovat.

V případě strukturovaných tapet je třeba nanášet lepidlo v dostatečném množství, aby rovnoměrně proniklo na zadní straně tapety do všech míst, včetně prohlubní. V případě plasticky lisovaných vliesových tapet se lepidlem natírá nejen stěna, ale i zadní strana tapety.

Mechanická odolnost tapet

Nezanedbatelnou vlastností tapet je jejich odolnost proti nárazu. Především do škol, školek nebo do veřejných institucí je třeba vybírat tapety s vysokou mechanickou odolností. Největší mechanickou odolnost vykazují tapety ze skleněných vláken.