Lepení na netypických površích a těžko dostupných místech

Rohy

Okraje pásu tapety se nesmí dostat do rohu místnosti, protože se tam nedají snadno oříznout. Proto natáhněte vodící čáru prvního tapetového pásu, pomocí olovnice a šňůry, tak, aby tapeta o cca 1-2 cm přesahovala roh na sousední stěně. Od tohoto bodu začněte lepit první pás. Tak postupujte u všech vnitřních i vnějších rozích.
Na vyhlazeni tapety můžete použít Metylan lepidlo na okraje a opravy tapet. na zaschnutí lepidla, jinak ho vytisknete zpod tapety.

Výklenky dveří a oken

Jako první tapetujte vnitřní výklenky stěn. Tapetové pásy vystřihněte tak, aby přesně lícovaly vnější okraje stěny. Teprve pak začněte lepit vhodně vystřižené tapetové pásy na vnější stěny, a to tak, že okraje pásu ze strany dveří / oken (v šířce 1-2 cm) zahněte směrem do již vytapetovaného výklenku.

Strop

Pokud uvažujete o tapetování stropu, měli by jste začít právě tam. Protože nám tento úkol trochu komplikuje gravitace, přizvěte si k tapetování partnera/partnerku (na tapetování stropu jsou potřeba minimálně 2 osoby). Lepení tapety začněte u zdi, rovnoběžně se směrem světla přicházejícího přes okno. Vodící čáru potřebnou pro nalepování prvního pásu tapety natáhněte - pomocí úderové šňůry - tak, aby šířka tapetového svitku o několik centimetrů přesahovala na stěnu. V případě pravoúhlých rohů může okraj tapety přesahovat na svislou stěnu o 1-2 cm; v případě obloukovitých rohů (holker) by měla tapeta překrýt zhruba ¾ oblouku rohu.
Pokud kvůli nesrovnalostem stěn nemůže tapeta na všech místech dokonale přilnout ke stěně, je třeba udělat nůžkami zástřih na vhodných místech a tak zahladit tapetu do rohu.
Tapetujete-li klenbový strop, začněte tapetovat ve středu stropu v kolmém směru na klenbu a pokračujte v obou směrech. Na stropy lepíme tapetové pásy s papírovou nosnou vrstvou překrýváním. Pokud byste přece jen chtěli lepit lícováním, musíte před tím na strop nalepit makulaturu. Často se stává, že malíř barvu stropu "natáhne" až po spodní okraj bordurového pásu. V tom případě vyřežte tapetu po celé délce a nalepte na stěnu tak, aby se alespoň v šířce 1cm prolínala s přesahujícími okraji stropní tapety (překrytí).

Okolí spodních částí elektrických vypínačů a zásuvek

Před tapetováním se musí vypnout elektrický proud v místnosti, kde tapetujete. Demontujte kryty nástěnných vypínačů a zásuvek a tapetu nalepte na zeď. Po vytvoření zářezu tvaru X, vystřihneme z tapety čtverec asi o 0,5 cm zmenšených rozměrů okrajů vypínače nebo zásuvky. Tapetu je třeba v okolí otvoru vyhladit, aby se dobře přilepila. Kryty spodních částí vypínačů a zásuvek doporučujeme namontovat až po uschnutí lepidla.

Bezpečné přilepení okrajů tapety

Pokud rolky tapet lepíte lícováním, musíte postupovat velmi opatrně. Pod tapety s papírovou nosnou vrstvou musíme nalepit makulaturu. Při nanášení lepidla musíme dát pozor na to, aby se i na okraje dostal dostatek lepidla. Pokud se při schnutí okraje tapety odlepí od stěny, je to právě tím, že nebyly dostatečně natřené lepidlem nebo že chybí makulatura. Pokud se okraje odlepí, musíme je odlepit a pod tapetu nanést Metylan lepidlo na okraje a opravy tapet. Po krátké době znovu přitlačíme okraje ke zdi pomocí vyhlazovače okrajů. Pokud se tapeta odlepí tak, že vytrhne i vystěrkovaný povrch, máme před sebou trochu složitější problém. Musíme povrch znovu vystěrkovat a nalepit nový svitek tapety.

Lepení bordurového (dekorativního) pásu

Barevná bordura esteticky uzavře horní okraj hotové tapety. Na přilepení těchto ozdobných pásů doporučujeme již připravené lepidlo Metylan na bordury. Toto disperzní lepidlo disponuje vynikající počáteční přilnavostí a dobře přilne i k nenasákavým plochám (můžeme lepit bordurový pás i na vinylovou tapetu). Na jednotlivé stěny je vhodné nalepit bordurový pás z jednoho kusu (pás nestříháme). Bordurové pásy na koncích doporučujeme lícovat a vzorkování sestříhat. Před nanášením lepidla přetřeme zadní stranu bordury vlhkým hadrem, abychom předešli příliš rychlému vyschnutí lepidla.

Tapetování neobvyklých povrchů

Stále větší popularitu získávají desky pro suché stavby. Díky tomu, že jejich aplikace je velmi jednoduchá, umožňují rychlý postup prací, a jsou i výhodné i finančně. Nejčastěji se používají stavební desky ze dřeva (OSB desky, vrstvené desky z dřevotřísky), ze sádrokartonu a z cementem vázaných dřevotřískových desek (Betonyp desky). Spoje stavebních desek je třeba vystěrkovat, aby neprosvítaly přes tapetu. Při stěrkování spojů se doporučuje použít skleněné hedvábí nebo korekční vlies, a tím zabránit vzniku pozdějších děr, či rozevření.

Stavební desky ze dřeva

Mezi stavební desky ze dřeva patří desky z dřevěného vlákna, OSB desky a vrstvované desky. Tapety mají za normálních okolností dobrou přilnavost ke všem těmto materiálům. Pokud jsou však dřevěné desky impregnované, může časem tapeta vlivem vody obsažené v lepidlem změnit svou barvu. V takovém případě je jediným řešením nasazení speciálního nátěru na dřevo. Také musíme zajistit, aby spoje nebyly viditelné. Proto je překryjeme pásy ze skelné textilie nebo z korekčního vliesu. Plochy s velkou nasákavostí překryjeme základním nátěrem. Pokud máme v úmyslu na dřevotřískovou plochu (OSB desku nebo mnohovrstvou desku) nalepit papírovou tapetu nebo tapetu s papírovou zadní stranou lícováním, nejdříve musíme na podklad aplikovat makulaturu.

Dřevotřískové desky s cementovým pojivem

Dřevotřískové desky s cementovým pojivem nemají úplně hladký povrch (často mají na povrchu těžko odstranitelný cementový "flek"), proto je vhodné celý povrch tence přestěrkovat. Dále postupujeme jako u omítnutých povrchů.

Sádrokarton

Sádrokartonové desky jsou velmi populární stavební desky pro suchou stavbu, protože jsou lehké a můžeme je řezat na požadovanou míru. Nejčastější a nejoblíbenější je impregnovaná varianta, ale k dostání je i varianta bez povrchové úpravy. Protože sádrokarton je pokryt papírovou vrstvou, nepotřebujeme aplikovat makulaturu (základovou tapetu). I zde bychom neměli opomenout přestěrkování spojů.

Umělá hmota

U umělých hmot hrozí vysoké riziko, že k nim tapety dostatečně nepřilnou. Proto se na tyto povrchy doporučují samolepící tapety.