Tapetování

Už máme hotovo...

Po dokončení příprav na tapetování (odstranění staré tapety ze stěny, výběr a koupě tapety, výběr vhodného lepidla, stanovení spotřeby tapet a lepidla, nákup lepidla, tapet a potřebného nářadí, náležitá příprava lepidla atd.), se můžeme konečně pustit do samotného lepení tapet. V této kapitole se zabýváme nejen samotným tapetováním, ale také se dozvíme, co dělat na těžko přístupných místech.

Ještě zkontrolovat zachování rozměrů tapety

Povinností výrobce tapet je informovat uživatele o vlastnostech tapety, včetně schopnosti zachovávat si své rozměry. Podle toho, zda si tapeta rozměry zachovává či nikoliv, nanášíme tapetu přímo na zeď (zachovává-li si tapeta své rozměry) nebo na zadní stranu tapety (nezachovává-li si tapeta své rozměry). Poradí nám značky na tapetě (viz kapitola Tapety). Pokud náhodou piktogramy osvětlující aplikaci lepidla chybí, musíme provést test porovnáním rozměrů před a po namočením tapety. Odstřihneme kus tapety a její rozměry obkreslíme na libovolnou rovnou plochu. Pak kousek tapety namočíme do vody po dobu 20-30 minut. Mokrý vzorek tapety přiložíme k obrysu a porovnáním zkontrolujeme, zda se rozměry změnily.

Poslední úpravy...

Před tím, než tapetu konečně nalepíme, musíme uvolnit přístup k plochám, na které budeme tapetovat. Zbytečný nábytek přeneste do jiné místnosti nebo posuňte do středu pokoje tak, aby nepřekážel při práci. Pokud pracujete přes den, odpojte pokoj od elektrického proudu a poté odstraňte ochranné kryty odpojených elektrických vypínačů a zásuvek a pokud je to možné odpojte i okrajové lišty podlahy.
Připravte si potřebné nářadí, svitky tapety a lepidlo, rozmíchejte práškové lepidlo (viz. kapitola "Příprava lepidla") v předepsaném množství studené vody.

Nastříháme tapetu

Zatímco se lepidlo ve vodě rozpouští, nastříhejte pásy tapety přesně na míru, naměřte výšku tapetování (od podlahy až po horní hranici budoucího tapetování) a stanovte, kolik tapetových pásů budete potřebovat. Odstřihnuté pásy by měly být o 5-10 cm delší než výška tapetování, aby se mohly případné nesrovnalosti korigovat. Práce urychlí, pokud ustřihnete najednou několik tapetových pásů, na jejich zadní straně vyznačíte příslušné značky a očíslujete je.
V případě tapet s výrazným vzorem je třeba pásy odstřihnout tak, aby se vzorování náležitě lícovalo (je nutné řídit se pokyny výrobce tapet). V tomto případě se vyplatí pracovat s dvěma tapetovými kotouči, ztráty tak budou menší.
Pokud lepíte překládáním, měli byste začít s tapetováním ze strany světla (od okna), aby světlo nenaráželo do spojů a spoje nevytvářely stíny...

Lepení tapety – tapety zachovávající si své rozměry (základní vrstva z papíru)

Lepidlo se nanáší rovnoměrně, pomocí nanášecí kartáče nebo kulatého štětce, na střed tapetového pásu v podélném směru, poté ho rozetřete směrem k okrajům tak, aby rovnoměrně pokrylo celou zadní stranu. Tapetový pás pak složte a nechte ho cca 10-16 minut změknout. Pásy vinylové tapety s papírovou zadní stranou přeložte na polovinu a naviňte. Navinutím je možno zabránit vyschnutí a vyhnutí okrajů během doby měknutí. Po dostatečném čase tapetu - přesně polohovanou - nalepte na stěnu a pomocí kartáče, gumového válečku nebo špachtle na vyhlazení tapet vytiskněte nahromaděné vzduchové bubliny zpod tapety, směrem od středu k okrajům. Tenké papírové tapety - pokud to vzorkování dovolí nebo pokud to vyžaduje – můžete lepit i překrýváním. Když už lepidlo vysychá, je potřeba ještě převálcovat okraje tapety, aby neodstávaly.

Při lepení vinylových tapet s papírovou zadní vrstvou nebo i ostatních těžkých tapet je třeba zvýšit přilnavost lepidla přidáním lepidla Metylan na tapety ze skleněných vláken a z textilu. Obecně se k 4 litrům (1 krabička) namíchaného Metylan methyl-celulózového lepidla může přimíchat cca 40 dkg disperzního lepidla. Lepení s takto namíchaným lepidlem je mnohem bezpečnější, protože se zvýší počáteční přilnavost (vyloučí se riziko "vyhnutí" okrajů tapety).
Pásy vinylových tapet s papírovou zadní vrstvou je třeba v rozích přeložit v šířce 1-2 cm na sousední stěnu. V takových případech doporučujeme následující rolku nalepit překrýváním (nelicovat) kvůli případným nerovnostem stěny. Pokud si to vzorování vyžaduje, tak i na těchto místech musíme jednotlivé kusy tapety přesně lícovat. Na ty části, které se překrývají, doporučujeme lepidlo Metylan na okraje a opravy tapet, protože pouze jím lze spolehlivě lepit vinyl na vinyl.

Lepení tapety - tapety zachovávají si své rozměry

Vliesové tapety (včetně tapet s nosnou vrstvou z vliesu i tapet s pěnovitým povrchem) si své rozměry zachovávají, proto se lepidlo může nanášet (pomocí válce nebo kartáče) přímo na stěnu. Pokud je zadní strana strukturovaná, budeme potřebovat více lepidla, aby jsme dokonale vyplnili i prohlubně na zadní straně tapety. Tapetu uložíme do lepidlového lůžka (na lepidlem čerstvě natřenou stěnu). Potom pomocí kartáče, gumového válečku nebo hladicí špachtle vyhladíme vzduchové bubliny zpod tapety směrem ze středu k okrajům. Musíme si dát pozor na to, aby se lepidlo při okrajích nevytláčelo ven.

V případě, že se lepidlo vytlačí, ihned ho setřeme vlhkým hadrem. Je-li zadní strana výrazně strukturovaná (zdrsněná), naneseme lepidlo i na zadní stranu a poté ji přiložíme na lepidlem natřenou stěnu.
Kvalitní vliesové tapety (nalepená v souladu s pokyny výrobce) se dají v případě výměny (obnovy) tapet zasucha stáhnout ze stěny. Lepíme-li korekční vliesové tapety (např. Erfurt-Trend a Variovlies) nebo tapety ze skleněného hedvábí se zadní stranou z vliesu, posílíme již namíchané lepidlo Metylan Direct nebo Secura přimícháním lepidla Metylan na tapety ze skleněných vláken a z textilu.