Příprava podkladu v kostce

Nejprve zkontrolujte podkladovou plochu pomocí příslušných zkoušek (viz sekce tipy a triky),. Poté podle potřeby proveďte následující úkony, které zajistí dokonalou přípravu podkladové plochy pro tapetování:

  • Vrstvy barev (klihové a vápenaté barvy atd..) bránící nasákavosti a / nebo přilnavosti je třeba seškrábat.
  • Staré tapety je možné odstranit pomocí odstraňovače tapet Metylan, který je vhodný i na odstraňování starých glejových barev.
  • Povrch připravený pro lepení je bezpodmínečně nutné penetrovat kvůli lepší přilnavosti a na snížení nasákavosti.
  • Povrchy nesmí být vlhké, ledkové, ani plesnivé. Je třeba odstranit nejen následky, ale i příčiny těchto jevů (např. přídavnou hydroizolací).
  • Mastné a olejové skvrny, stopy po dehtu i zbytky starých anilinových barev je třeba mechanicky odstranit.
  • Fleky po nikotinu, sazích a vyschlé promoknutí je třeba vhodnými prostředky náležitě ošetřit (izolovat).
  • Praskliny a prohlubně je třeba vyplnit vhodným výplňovým materiálem (např. Metylan Crack Filler), po uplynutí předepsané doby schnutí celou plochu vyhladit stěrkováním.
  • V případě tapet s papírovým podkladem je třeba nejprve nalepit makulaturu (základovou tapetu) na připravený povrch. Makulaturu můžete přilepit stejným lepidlem jako tapetu, kterou přilepíte později.