Penetrace a stěrkování

Ještě penetrace a můžete se do toho pustit

V této chvíli je podkladová plocha už téměř připravená k tapetování. Před tím, než se do samotného tapetování pustíme, musíme plochu ještě penetrovat. Pro penetraci doporučujeme disperzní hloubkový penetrační nátěr Metylan, který redukuje a vyrovnává nasákavost a vlhkost přijímajících ploch, přitom váže zbytkový prach a zajišťuje výbornou přilnavost pro nanesené barviva i pro nalepené tapety. Díky použití penetračního nátěru bude tapetování mnohem jednodušší, protože se s tapetou můžete snadněji manipulovat (lepidlo pomaleji schne).

Kdy penetrovat a jak

Penetrační nátěr použijte pouze na plochách s dobrou nasákavostí, jako např. sádrokarton, zasádrované povrchy, beton, omítky, disperzní barviva, vápnem ošetřené plochy atd.
Na tapety s papírovou nosnou vrstvou speciální penetrační nátěr použít nemusíte, jsou totiž automaticky penetrovány při lepení tapetovým lepidlem Metylan (po promíchání s vodou v poměru uvedeném na obalu).
Naopak před lepením tapety s nosnou vrstvou vlies je třeba penetraci v každém případě provést. Lepidlo se v tomto případě nanáší přímo na stěnu, nikoli na tapety. Nasákavý povrch stěny příliš rychle vstřebává vlhkost lepidla a stává se, že lepidlo uschne dřív než přiložíme tapetu. Základní nátěr hloubkovým penetračním nátěrem Metylanem udrží stěnu ve vlhkém stavu, takže můžete jednoduše a bez zbytečných starostí tapetu přitlačit na stěnu a vlhká vrstva lepidla zajistí dokonalé přilepení tapety.

Stěrkování podkladové plochy a jeho cíle

Vytvořit hladký a pevný povrch, který je možné tapetovat, respektive natřít každou, v oboru běžně používanou barvou vhodnou na natírání povrchů minerálního původu.

Před stěrkováním:

Hrubé chyby omítky (praskliny, větší prohlubně), otvory a mezery, vzniklé po předchozích montážních pracích, je třeba vyplnit a opravit vhodnou maltou. Rohy by se měly opravit tak, aby byly rovné a dokonale svislé (s použitím vodováhy). Vypouklé rohy je třeba zajistit kovovými chrániči.

Stěrkování:

Pro vyhlazení (jemné stěrkování) se nanáší na povrch stěn špachtlí z nerezového materiálu stěrkovací materiál, a to minimálně ve dvou vrstvách. Po nanesení první vrstvy a po jejím úplném vyschnutí je třeba celou plochu přebrousit pomocí drsného brusného papíru, a to ještě před nanesením druhé (vyhlazovací) vrstvy. Druhou vrstvou přebrousíme podle potřeby jemným smirkovým papírem.

Pokud uvažujete o nalepení vinylové tapety, jejíž barevná strana je z umělé hmoty, vlhkost může unikat jen směrem do stěny, proto na stěrkování doporučujeme použít materiál s obsahem disperze vápna a umělé hmoty. Materiály pro stěrkování s obsahem sádry jsou pod vinylové tapety nevhodné, protože vlivem vlhkosti nabobtnají a mohou se oddělit od základové plochy.