Odstranění staré tapety

Značky na tapetách poradí

Na většině tapet najdeme značky, které nás informují o možnostech jejího odstranění:

Beze zbytku odstranitelná tapeta - tapeta se při renovaci může stáhnout ze stěny za sucha

Odstranitelná vrchní vrstva – štěpitelná - vrchní vrstvu tapety lze za sucha stáhnout, ale spodní vrstva zůstává na stěně jako makulatura

Tapeta odstranitelná za mokra - tapeta se důkladně namočí vodou a beze zbytku odstraní

Kvalitní vliesové tapety je možné stáhnout z povrchu zcela, beze zbytku. U některých typů tapet, jako např. u vinylovových tapet, které jsou na papírovém podkladě, se odstraňuje pouze horní vrstva, která je z umělé hmoty. Zadní strana z papíru zůstane na stěně a později může sloužit jako základová tapeta (makulatura). Pokud chceme využít vrstvu z papíru jako makulaturu, musíme nejprve ověřit její spolehlivost pomocí zkoušky tvorby bublin navlhčením a kontrolou rovnosti pomocí delší vodováhy nebo rovné tyčky. Pokud se po navlhčení papírové vrstvy vytvoří bubliny, není tapeta spolehlivá. Vrstvu z papíru můžeme využít jako makulaturu pouze tehdy, neskrývají-li se pod ní žádné nerovnosti. Měli bychom také vyříznout nebo odstřihnout její přesahy.

Pokud je původní tapeta ze skleněné textilie, nemusíme ji za každou cenu odstraňovat. Stačí, když ji přestěrkujeme stěrkovacím materiálem s vysokým obsahem disperze.

A starou tapetu odstraníte raz dva

Ideálním prostředkem na odstranění tapet je odstraňovač tapet Metylan (zředěný ve správném poměru podle návodu k použití). Povrch tapety navlhčíme odstraňovačem Metylan pomocí klasického malířského štětce. Odstraňovač tapet Metylan pronikne přes papírovou tapetu a snadno a rychle rozpustí vrstvu lepidla, která ji drží.
Při odstraňování vícevrstvé tapety, odstraňujeme jednotlivé vrstvy postupně a každou vrstvu musíme navlhčit zvlášť. Tapetu navlhčenou odstraňovačem Metylan snadno odstraníte ze stěny tahem ze shora dolů.
Tapety odolné proti vodě nebo tapety s vodotěsným povrchem (např. vinylové tapety), musíme nejprve perforovat (vytvořit do ní dírky a trhliny) škrabkou, drátěným kartáčem nebo hvězdicovým válečkem na strhávání tapet ("papírovým tygrem") nebo pomocí "ježkovitého válečku".